Landing at the airport Janova Lehota

Take off from the airport Janova Lehota

Webcam

webcam

Info for pilots

Technical data

Pristávacia plocha má charakter inej plochy pre lietadlá. Nachádza sa 2,4km severo-východne od stredu obce Janova Lehota v nadmorskej výške 390m nad morom (1280 ft).

Je určená na jednosmernú prevádzku a len nekomerčné lety. Druhy lietadiel, pre ktoré je určená sú letúny, motorizované vetrone, vetrone, ultraľahké lietadlá, balóny, LŠZ, vrtuľníky do celkového rozpätia krídiel ........

 

1.

Charakter inej plochy

Iná plocha pre lietadlá

2.

Údaje o prevádzkovateľovi a kontaktnej osobe

LZZH, spol. s r.o.

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

3.

Osoba zodpovedná za prevádzku inej plochy pre lietadlá

Milan Veselý

4.

Kontaktné čísla

Tel.: +421 905 800 338
e-mail : letisko.lehota@gmail.com

5.

Referenčný bod inej plochy (súradnice stredu inej plochy)

48°38´15“N

18°47´51“E

6.

Orientačná vzdialenosť inej plochy od stredu najbližšieho mesta určená podľa mapy

(v kilometroch od mesta, smer od mesta)

2,4 km SE od stredu obce Janova Lehota

7.

Nadmorská výška referenčného bodu inej plochy

380 m / 1247 ft

8.

Letové obmedzenia v okolí inej plochy (blízkosť obce – zemepisný údaj, prípadne prekážky v okolí)

NIL

9.

Doba predpokladanej prevádzky a predpokladaná častosť používania

Pondelok – Nedeľa

PON-PIA – príležitostne

SO-NE – príležitostne

10.

Prevádzkový smer VPD/štartovacej plochy

Vzlet VPD 14

Pristátie VPD 32

11.

Sklon VPD

Pozdĺžny sklon VPD inej plochy: 2,5%

Priečny sklon VPD inej plochy: < 0,7%

12.

Povrch VPD

Spevnený, asfalt

13.

Rozmery VPD

550 x 15 m

14.

Priestor na hangárovanie (ak na inej ploche existuje)

NIL

15.

Sezónna použiteľnosť

Podľa stavu VPD

16.

Najbližšia zdravotná služba k dispozícii

NsP Žiar nad Hronom

17.

Poloha ukazovateľa smeru

60 m od prahu VPD 32 vľavo

18.

Miesto a označenie parkoviska pre dopravné prostriedky

Príjazdová komunikácia

19.

Pohyb osôb a dopravných prostriedkov po inej ploche

V zmysle prevádzkového poriadku

20.

Iné obmedzenia

Jednosmerná prevádzka, len nekomerčné lety

21.

Druh prevádzky

VFR, deň

22.

Druhy lietadiel

letúny, motorizované vetrone, vetrone, ultraľahké lietadlá, balóny, LŠZ, vrtuľníky

23.

Požiarna služba

Hasičská  záchranná služba v meste tel. č. 112 a 150

Dôležité dokumenty

Dokumenty na stiahnutie

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

VFR approach chart         Airport chart

Open FlightMaps

 

Údaje o tejto inej ploche pre lietadlá sa priebežne neaktualizujú prostredníctvom správ NOTAM.

Velitelia lietadiel sú povinní informovať sa pred každým letom u prevádzkovateľa inej plochy pre lietadlá telefonicky o aktuálnom stave inej plochy pre lietadlá.